Conseil de surveillance

Conseil de surveillance de la TechnologieRegion Karlsruhe

Président du conseil de surveillance
Maire

Dr. Frank Mentrup

La ville de Karlsruhe

Rathaus Marktplatz
76124 Karlsruhe
Telefon: +49 (0)721 133 - 1870
Telefax: +49 (0)721 133 - 1879

www.karlsruhe.de